Mange medarbejder og forældre var sammen i Portalen for at fejre, at Greve Kommunes dagtilbud har fået deres egen politik. 

I Greve har politikerne netop vedtaget en fire årig politik for dagtilbuddene, og onsdag aften blev politikken fejret af både medarbejdere, forældre og politikere.

Formand for Børne- og Ungeudvalget, Henrik Klem Lassen, understregede, at mange af politikkens mål allerede er en del af mange dagtilbud.

”Nogle tænker måske, hvorfor skal vi så have en dagtilbudspolitik? En dagtilbudspolitik for Greve Kommune skal bidrage til, at vi får en fælles forståelse af, hvad der er dagtilbuddenes vigtigste opgave. Dagtilbudspolitikken skal med andre ord skabe en lokal retning for det daglige arbejde i vores institutioner og dagpleje”, sagde han.

Maj Buch, direktør for børne- og kulturområdet i Greve sagde i sit indlæg, at dagtilbudspolitikken ikke bare skal være et fint dokument, som står og samler støv på hylden:

”Den skal være levende og omsættes i praksis, så den bliver til aktiviteter helt ude på den enkelte stue og i det enkelte dagplejehjem,” sagde hun.

Aftenen sluttede af med et oplæg fra forsker Charlotte Ringsmose, som er medlem af Rådet for Børns Læring. Hun fortalte blandt andet at det er relationen mellem barnet og de voksne, der har allerstørst betydning for et barns udvikling. Forældrene er barnets vigtigste voksne, men de ansatte i dagtilbuddene har også stor betydning, og samarbejdet mellem forældre og dagtilbud er afgørende.

Dagtilbudspolitikken gælder for de kommende fire år og fokuserer på fem temaer: Trivsel og sundhed, Leg og læring, Plads til forskellighed, Sammenhæng i børns liv og Forældresamarbejde.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.