Det går den rigtige vej med at få flere unge til at fortsætte i uddannelse efter 9. eller 10. klasse i Region Sjælland.

Der er fortsat store udfordringer med uddannelsesniveauet i Region Sjælland. En ny analyse viser, at vi på lang sigt vil kunne nå målsætningen om 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Hvis den fremskrivning skal realiseres, så forudsætter det en fortsat forstærket uddannelsesindsats.

Uddannelsesanalyse 2016 peger nemlig også på en række af disse udfordringer. Hver femte af de unge i Region Sjælland fortsætter ikke i uddannelsessystemet efter en gymnasial uddannelse, og mere end hver tredje ung mangler en erhvervskompetencegivende uddannelse ti år efter afslutningen af 9. klasse.

Virksomhederne oplever stigende rekrutteringsproblemer

Virksomhederne har i dag store problemer med at rekrutterer kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne har med andre ord brug for de unge. På den baggrund har Region Sjælland igangsat flere initiativer både for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og for at understøtte unge til vælge og gennemføre en uddannelse eller tage et job:-

Vi er nødt til at løse det stigende rekrutteringsproblem i Region Sjælland. Der er arbejde og virksomheder efterspørger arbejdskraft. Vi skal derfor sørge for at sikre en koordinerede indsats i Kompetenceparat 2020 mellem region, kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, siger Jan Hendeliowitz, formand for udvalget for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i Region Sjælland.

Samtidig har Region Sjælland flest unge på offentlig forsørgelse. Hele 12 % af de unge er offentligt forsørgede. Ser man kun på de 25-29-årige er knap 20 % offentligt forsørgede. Dermed er der både arbejdskraft og efterspørgsel på arbejdskraft:

– Løsningen er ligefor. Der er kommet godt gang i regionens virksomheder igen, og særligt bygge- og anlægsbranchen mangler folk med de rette kvalifikationer. Og samtidig har vi guld gående på gaden, fordi så stor en gruppe mangler en uddannelse. Dem skal vi blive endnu bedre til at sluse ind på en uddannelse, og gerne på en erhvervsuddannelse, for vi får brug for alle kræfter fremover. Lige såvel skal vi have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse direkte efter folkeskolen, siger Jan Hendeliowitz.

Fortsat behov for målrettet uddannelsesindsats

Uddannelsesanalyse 2016 viser også, at mange unge flytter fra Region Sjælland efter endt ungdomsuddannelse. Det, kombineret med at antallet af unge forventes at falde med godt 3.600 fra 2016 til 2020, er endnu en udfordring i forhold til at sikre arbejdskraft til regionens erhvervsliv:

– Mange af vores unge flytter til hovedstadsområdet, hvor mulighederne for at læse videre er bredere. Det er som udgangspunkt rigtig godt, men vi skal blive meget bedre til at få dem tilbage til Region Sjælland når de er færdige med deres uddannelse. Da der er en stærk sammenhæng mellem hvor man bliver uddannet og hvor man efterfølgende finder job, skal vi også arbejde på at få flere uddannelsestilbud til Region Sjælland. Gerne uddannelsestilbud, der er i trit med de behov, som virksomhederne i region Sjælland har. Et godt eksempel er den nye ingeniøruddannelse i Kalundborg. Den slags skal vi have mere af, siger Jan Hendeliowitz.

Flere initiativer sat i gang

Udvalgsformand Jan Hendeliowitz peger på, at Region Sjælland allerede er i gang med flere initiativer for at få flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse:

– Vi har haft flere kampagner, blandt andet ”Vælg med hjertet” og ”Et liv med mad gør dig glad”, som skal vise at ungdomsuddannelser er andet end gymnasiet. Et andet initiativ er ”Uddannelsesvejen til vækst”, hvor det gælder om at opkvalificerer både de ufaglærte ledige og de ufaglærte beskæftigede. Alt bidrager og skubber i den rigtige retning, og det er et arbejde vi skal fortsætte med, hvis vi skal i mål.

Uddannelsesanalyse 2016 danner baggrund for det uddannelsespolitiske Topmøde 2017, der afholdes 1. marts på CELF i Nykøbing Falster.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.