Greve Golfklub kunne den 28. november markere sit 10-års jubilæum og går ind i det nye årti med optimisme.

Initiativet til selve golfbanen på Karlslunde Centervej blev taget tilbage i 2004 hvor byrådet den 28. september 2004 vedtog Lokalplan 14.26 for en golfbane syd for Tune, og i 2005 stiftedes den første Greve Golfklub. Det var den tidligere borgmester René Milo og den daværende klubs formand Allan B. Corfitsen, der officielt slog de første bolde på driving rangen den 14. august 2005. Samme forår havde en række investorer med Kim Andersen i spidsen påbegyndt arbejdet med at anlægge golfbanen som en privatejet bane på lejet jord, så medlemmerne benyttede Maglehøjbanen i Hedeland, indtil banen stod klar i foråret 2006.

Roskilde Bank

Ved finanskrisen i 2008 og med Roskilde Banks famøse krak gik også Greve Golfbane konkurs den 6. november og klubbens efterfølgende forsøg i november 2008 på at overtage banen mislykkedes. Faciliteterne blev i foråret 2009 købt som konkursbo af Passebækgård, som efterfølgende gik sammen med Smørum Golfcenter om at drive banen under navnet Greve Golfbane A/S. I løbet af sæsonen 2009 forsøgte den daværende klubs bestyrelse – blandt andet via medlemshøring – at forhandle en fremadrettet samarbejdsaftale med Smørum Golfcenters Holdingselskab på plads. Efter flere forsøg og ekstraordinære generalforsamlinger mislykkedes forhandlingerne og den daværende Greve Golfklub stod uden bane ved årsskiftet 2009-10 og måtte efterfølgende lukke.

Greve Ny Golfklub

På initiativ af Smørum Golfcenter blev der den 28. november 2009 stiftet en ny golfklub under navnet Karlslunde Golfklub, og på denne klubs første ordinære generalforsamling den 14 januar 2010 blev den første bestyrelse valgt. Generalforsamlingen ændrede samtidig klubbens navn til Greve ny Golfklub (senere Greve Golfklub). Den første bestyrelse konstituerede sig med Frede Kruse-Christiansen som klubbens første formand, og bestyrelsen lykkedes at finde fodslag med Smørum Golfcenter, og der blev nu arbejdet efter en fælles samarbejdskontrakt godkendt af Dansk Golf Union.
Det viste sig imidlertid at klubben – på trods af fremgang – kun levede på lånt tid. Efter blot to sæsoner blev formanden i februar 2012 – få uger efter at medlemmerne havde indbetalt deres kontingent og golfklubben havde betalt forpagtningsafgiften til baneejerne – informeret om, at Greve Golfbane A/S var konkurs. Banen blev lukket den 29. februar 2012 og personalet var afskediget, kassen var tom.

En uventet opringning

På samme tidspunkt var en gruppe af Dansk Golf Unions landstrænere til et seminar i Jylland. Leif Nyholm, der var træner for damelandsholdet, havde hørt om Greve Golfklub og den konkursramte bane og han spurgte sine kolleger, om ikke de skulle investere i banen. I Greve var formand Frede Kruse-Christiansen netop ved at sætte sin underskrift på en aftale med nogle andre købere, da Leif ringede og luftede sin idé og den 11. marts 2012 dannedes Greve Golf ApS med Leif Nyholm, David Dickmeiss, Peter Thomsen, Thomas Kiel Larsson, Jakob Lunøe og Magnus Landström som investorer. Senere har Leif Nyholm og Jakob Lunøe solgt deres anparter til de øvrige ejere.
Siden da er det kun gået én vej for Greve Golfklub, der som én af de få danske golfklubben er i fortsat vækst.

En klub i vækst

Greve Golfklub er én af de golfklubber, der vækster i Danmark. ”Ser vi på vores medlemstal ved årsskiftet de seneste fem år, så har det hvert år vist en fremgang og vi er gået ind i 2020 med et medlemstal på 1100. Vi hviler dog ingenlunde på laurbærrene” siger Frede Kruse-Christiansen, der også har siddet i formandsstolen i 10 år, og fortsætter ”hvert år har vi omkring 100 nygolfere igennem vores begynderforløb, typisk nogen der kommer til vores Golfens Dag i april og tager imod et tre måneders gratis prøvemedlemskab. Vi er meget bevidste om at inkludere de nye golfspillere i vores klubliv. Vi sørger for at der bliver lavet en kontakt til vores klubber-i-klubben, hvor de kan opleve præcis samme klubånd, som du kan finde i en god fodboldklub”

Nyt årti – nye ideer

Greve Golfklub træder ind i det nye årti med en god mavefornemmelse og med flere nye ideer i støbeskeen. Der er gang i flere nye tiltag blandt andet har klubben i 2019 indgået en aftale med TUNE IF om et tværgående samarbejde mellem den store idrætsforenings medlemmer og golfklubben og dens medlemmer. ”Vi glæder os til et mere formaliseret samarbejde med vores naboforening og vi er sikker på, at vi kan få stor gavn af hinanden” siger Frede Kruse-Christiansen.
Desuden har klubben indgået et samarbejde med flere patientforeninger, hvor både patienter og pårørende kan få glæde af golfsporten i Greve.

Glæder sig til at trække i arbejdstøjet

Greve Golfklub er en hyggelig og social klub og klubbens positive udvikling gennem de seneste 10 år tilskriver Frede Kruse-Christiansen netop det sociale liv i klubben men også i høj grad klubbens dygtige og loyale medarbejdere samt en hær af frivillige ildsjæle, som altid er parate med en hjælpende hånd til klubbens mange golfaktiviteter. ”I en tid, hvor mange klubber også i vores nærområde kæmper med svigtende medlemstal, ser vi fortrøstningsfulde mod 2020 og for at bruge et lidt politisk udtryk, så glæder vi os til at trække i arbejdstøjet og tage fat på et nyt årti” siger Frede Kruse-Christiansen.

Kilde: Greve Golfklub

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.