Det nye beredskab for Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner har fået nyt navn og bomærke. Beredskabet skal overtage ansvaret når Østsjællands Beredskab opløses med udgangen af 2019.

Navn og logo blev afsløret i beredskabets nye lokaler i Greve, hvor brandfolk og frivillige med tilknytning til
beredskabet var inviteret til en happening den 7. november 2019. Beredskabet havde til arrangementet
fået lavet nyt design på en af køretøjerne fra brandstationen i Taastrup.

Navnet

Navnet for det nye beredskab er et navn som er anderledes og nyt og som ikke umiddelbart har en
geografisk stedfæstelse i sig selv. Navnet er opstået som en forkortelse for ”4 kommunesamarbejdet” og
undervejs i processen har der været mange forskellige overvejelser i forhold til valget.

Beredskabschef Dennis Ottosen udtaler: ”Navnet blev oprindeligt brugt som arbejdsnavn for det nye
beredskab. Efterhånden som arbejdet skred frem, blev navnet mere og mere naturligt og det virker helt
rigtigt nu, at vælge netop det.”

Det nye beredskab kommer til at have navnet Beredskab 4K.

”Det er nu vores mål og vigtigste opgave at skabe historien bag navnet. Et navn er kun et navn, indtil vores
omgivelser har noget at associere os med. Det er vores vigtigste opgave at give dem noget godt at huske os
på.” Udtaler beredskabschefen.

Beredskab fremfor brandvæsen

At valget er faldet på Beredskab fremfor Brandvæsen, skyldes de mangeartede opgaver, som beredskabet
kommer til at varetage. Udover brandslukning og redningsopgaver, så kommer beredskabet også til at være synligt for borgere og erhverv i de fire kommuner. Det sker gennem kampagner, aktiviteter i lokalområder og gennem de brandsyn som beredskabet hvert år skal gå på virksomheder som er omfattet af bestemmelserne.

Navnet kan ikke stå alene

Det nye navn kan ikke stå alene og beredskabet har derfor allieret sig med grafisk designer Mette Secher,
som har udarbejdet beredskabets nye logo.

Det nye logo for Beredskab 4K består af et skjold med en flamme. Skjoldet har aner i heraldiske traditioner
og symboliserer styrke, forsvar og kamp-parathed. Både skjoldet og flammen er opdelt i fire farvede felter,
som symbol på det tætte samarbejdet mellem de fire kommuner.

Farverne guld og hvid er samtidig farver som traditionelt symboliserer præstation, triumf og sikkerhed.

Beredskabskommissionen i arbejdstøjet

Tirsdag den 5. november var den nye beredskabskommission i arbejdstøjet. Her blev det første møde
afholdt med deltagelse af de fleste af kommissionens medlemmer.

Dagsordenen var en række orienteringspunkter, blandt andet det nye navn, status på etableringen af
beredskabet og budgettet for 2020. Herudover konstituerede bestyrelsen sig med en formand og
næstformand. Greves borgmester Pernille Beckmann blev valgt som formand og Høje-Taastrups
borgmester Michael Ziegler blev valgt som næstformand.

Beredskabskommissionen består af 8 politiske medlemmer, en repræsentant fra hhv. Københavns Vestegns politi og Midt- og Vestsjællands politi, samt en repræsentant for beredskabets frivillige.

De 8 politiske medlemmer udgøres af ejerkommunernes borgmestre, samt yderligere ét medlem fra hver byråd.

Spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til beredskabschef Dennis Ottosen på 40382601 eller mail deo@greve.dk

Kilde: Beredskabet

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.