Op mod 100 repræsentanter for det lokale erhvervsliv i Greve mødte op, da Greve Kommune for sjette gang havde inviteret til Round Table den 23. maj 2019 for at præsentere den nye Vækst- og Erhvervspolitik og få de lokale virksomheders umiddelbare reaktioner på den. I år dannede Portalen en festlig ramme om mødet, der også indeholdte et oplæg om humor på arbejdspladsen for herefter at blive rundet af med uddelingen af Greve Erhvervspris 2018.

Da deltagerne havde meldt deres ankomst og fundet deres pladser ved de små caféborde i Portalens Kabaretsal kl. 13.30, bød kommunaldirektør Claus Thykjær de lokale virksomheder velkommen. Han introducerede dem til eftermiddagens stramme program og betonede, at kommunen gerne vil have det lokale erhvervslivs bud på, hvad kommunen skal skrue op og ned for i forhold til erhvervsindsatsen.

Greves virksomheder vækster – særligt de store inden for bygge- og anlæg, transport og detailhandel

Herefter gav han ordet til Greves borgmester Pernille Beckmann, der præsenterede kommunes nye Erhvervs- og Vækstpolitik for 2019-2022. Hun indledte præsentationen med først at tegne et billede af, hvordan det går med væksten i Greve. Hun tog afsæt i konkrete væksttal fra den nyeste Vækst- og Vækstvilkår analyse fra IRISGROUP og konstaterede, at Greves erhvervsliv er mester i at skabe nye jobs. Især bygge- og anlægsbranchen samt transportbranchen boomer, og Greve er fortsat et regionalt detailhandelscentrum. Hun konstaterede også, at iværksættertrangen er stor i Greve, og at det gavner beskæftigelsen. Desuden understregede hun, at det især er de større virksomheder som fx Bilka i Waves, der er blandt de store arbejdspladser, der trækker væksten i Greve.

– Vi vil som kommune altid gerne gøre det bedre og fremtidssikre forholdene for jer, der driver virksomhed i Greve. Sammen med jer vil vi understøtte lokalsamfundet. Men demokrati tager tid, og vil gerne høre jeres bud på, hvad det er, vi skal gøre mere af og mindre af. Vi skal sammen med jer passe på alt det gode, vi har. Tag fx vores lokale shoppingcenter Waves, der årligt har over seks millioner besøgende. Ros til Waves, der gør det godt. Vi skal huske at handle lokalt og støtte op om vores detailhandel i vores by. Heldigvis kan vi konstatere, at det generelt går rigtig godt med væksten på flere områder, sagde Pernille Beckmann, og hun uddybede:

– Vores fokus fremadrettet er, at vi gerne vil understøtte væksten og beskæftigelsen i vores kommune. Flere af vores virksomheder skal opleve, at vi har en imødekommende servicekultur. Derfor arbejder vi med tydeligere servicemål og kortere sagsbehandlingstider, en ny kundeserviceenhed på det tekniske område, en styrket tidlig dialog om større projekter og meget mere, fortalte borgmesteren.

Efter borgmesterens oplæg kunne deltagerne stille spørgsmål til Vækst- og Erhvervspolitikken og få en debat ved bordene om, hvad de har brug for, når de møder kommunen. Deltagerne fik hver et skema, hvor de noterede deres bemærkninger til de rejste spørgsmål. Bagefter blev skemaerne samlet ind. Disse input skal sammenfattes i et dokument til videre forarbejdning i kommunalt regi.

Kilde: ErhvervsCentret i Greve

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.