Greve Kommune udleder mindre CO2 og producerer mere solcellestrøm, viser Grønt Regnskab.

Greve Kommune brugte mindre el og varme i 2018 end året før. Det fremgår af kommunens grønne regnskab for 2018, og dermed lever Greve Kommune op til sin Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Helt præcist er kommunens samlede CO2-udledning på ejendomme og transport faldet med 2,4 procent fra 2017 til 2018, hvilket er mere end aftalen på 2 procent.

Energirenovering betaler sig

Resultatet viser sig først og fremmest, fordi mange af kommunens bygninger er blevet energirenoveret.
“Det er en store tilfredsstillelse at se, at investeringen bærer frugt. Og det giver mod på at fortsætte arbejdet med at investere i nye pumper, teknisk isolering, bedre ventilationsanlæg og mange andre moderne løsninger”, siger Mortan Martinsson, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Mindre varme og el

Skolerne står for det største samlede fald på varmeregningen og elforbruget. Det skyldes Greve Kommunes store satsning på at energirenovere skolebygningerne, samt at Tjørnelyskolen har stået tom.
Derudover har idrætshaller og anlæg flere steder fået ny energieffektiv belysning, og det har også betydet store besparelser.

Fodboldbaner skulle vandes

Greve Kommunes vandforbrug er faldet med otte procent over de seneste ti år, men tørken sidste år betød blandt andet, at fodboldbanerne skulle vandes ekstra, og dermed steg forbruget sidste år.
Greve Kommunes samlede besparelse på CO2-udledning er dog stadig meget bedre end kravene i Klimakommuneaftalen.
Dertil kommer, at kommunens solcelleanlæg har nydt godt at den solrige sommer sidste år og produceret 16 procent mere strøm i 2018 end i 2017.

Udvikling fra 2017 til 2018:
• Elforbrug er faldet med 5,6 procent.
• Varmeforbrug er faldet med 2,5 procent.
• Vand er steget med 1,2 procent.
• CO2 udledning er faldet med 2,4 procent.

Kilde: Greve Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.