Fra 1. januar 2017 blev der indført generel anmeldepligt. Det betyder, at du skal orientere NaturErhvervstyrelsen, hvis du opdager en af de særligt skadelige plante-skadegørere, der er reguleret som en såkaldt karantæneskadegører i EU.

Da rådhusklokkerne kimede nytåret ind, trådte en vigtig styrkelse af plantesundhedslovgiv-ningen i kraft: En generel anmeldepligt.

Hermed fik alle borgere og virksomheder pligt til straks at anmelde det til Natur-Erhvervstyrelsen, hvis de får kendskab til forekomst af såkaldte karantæneskadegørere.Hidtil er det kun gartnerier, planteskoler og kartoffelavlere, der har været omfattet af anmeldepligten. Men fremover skal alle – borgere såvel som professionelle – straks informere NaturErhvervstyrelsen, hvis de opdager insekter, svampe, bakterie eller virus mm., der er karantæneskadegørere.

Træbuk fra Asien dukkede op i Odense, -og i HolstebroHeldigvis er det ret sjældent, at karantæneskadegørere ankommer til og etablerer sig herhjemme. I Danmark blev det første og hidtil eneste fund af den iøjnefaldende asiatiske citrustræbuk, Anoplophora chinensis, gjort af en borger ved Odense, da billen vandrede over terrassen. I Holstebro blev den beslægtede asiatiske træbuk, Anoplohora glabripennis, opdaget af en vågen anlægsgartner, da den solede sig på en spand. I begge tilfælde tjekkede NaturErhvervstyrelsen området for træbukke og symptomer, og de angrebne planter blev destrueret. Dermed undgik Danmark et stort angreb fra træbukkene, som kunne være blevet både økonomisk og samfundsmæssigt voldsomt for erhverv, haveejere og den danske natur.

Du kan læse mere om de to skadegørere her

“Hvis det ikke havde været for et tip fra erhvervsdrivende og andre borgere, så var disse to karantæneskadegørere næppe blevet fundet og udryddet. Der er altså god grund til at reagere, hvis du ser et nyt og hidtil ukendt insekt eller symptomer på nye sygdomme på planterne”, siger enhedschef Kristine Riskær fra NaturErhvervstyrelsens planteenhed.

Hvad skal jeg gøre?Anmeldepligten gælder som nævnt for alle, men retter sig først og fremmest mod virksomheder, der handler professionelt med planter og planteprodukter, og mod andre, der har viden om planteskadegørere. Det gælder for eksempel rådgivere indenfor landbrug, gartneri og skovbrug samt forskere på universiteter o. lign.

Det er kun et begrænset antal af alle de organismer, der kan optræde som skadedyr og sygdomme på planter, der er opført som karantæneskadegørere, og som er omfattet af den nye anmeldepligt. Der er ikke tale om alle de sygdomme og skadedyr, man normalt støder på i haven og naturen.

Inden du foretager en anmeldelse til NaturErhvervstyrelsen, bør du derfor først undersøge grundigt, om der kan være tale om en karantæneskadegører.

Det kan du gøre ved at søge på internettet efter insekter, svampe, virus osv., der kan angribe den pågældende plante. Ofte vil en Google-søgning give rigtig mange hits med billeder, og det giver gode muligheder for at sammenligne det, du har fundet, med tidligere fund.

Du kan også tjekke, om det er en af de karantæneskadegørere, der er beskrevet i vores Faktaark.

Du kan anmelde fund af en karantæneskadegører ved at:

● Benytte formularen til anmeldelse, som du finder link til på forsiden af www.naturerhverv.dk.

● Skrive til os på planter@naturerhverv.dk.

FAKTA

Hvad er en karantæneskadegører?

I den fælles EU-lovgivning er cirka 250 særligt alvorlige skadegørere regulerede på grund af de økonomiske eller landskabsmæssige konsekvenser, et angreb kan føre til. Disse planteskadegørere kaldes karantæneskadegørere. De findes ikke eller forekommer kun i meget begrænset omfang i EU, og de skal udryddes, hvis de findes.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.