Nældebjerg Plejecenter i Greve får nu del i Sundheds- og Ældreministeriets pulje til demensboliger. Målet er at øge velværet for svært demente borgere ved at skabe bedre fysiske rammer. 

”Mit Hjem” hedder titlen på et nyt projekt, som skal forbedre hverdagen for svært demente borgere på to skærmede enheder på Nældebjerg Plejecenter. Projektet indebærer en indretning af fællesarealerne og badeværelserne i de enkelte boliger.

Helt konkret har Greve Kommune fået penge til at eksperimentere med lyssætning samt skabe hyggelige rum og hjørner i fællesarealerne. Derudover skal badeværelserne indrettes, så beboerne på en hjemlig og tryg måde let kan finde wc, håndvask og andet inventar.

”Vi vil gerne skabe mere tryghed og livskvalitet i hverdagen for vores svært demente borgere. Her spiller de fysiske rammer en væsentlig rolle. Erfaringer viser, at demente bliver gladere, når omgivelserne bliver mere hjemlige”, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Liselott Blixt.

Der er i alt 24 svært demente borgere i Greve Kommune, som alle bor på de skærmede enheder på Nældebjerg Plejecenter.

Indretningen udføres fra marts til november i 2016. Det samlede beløb forventes at løbe op i 541.000 kroner.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.