Børneinstitutionen Nova høster nu frugterne efter fire års målrettet arbejde for at få et bedre samarbejde mellem forældre og personale.

”Jeg føler mig meget velkommen. Personalet er omsorgsfuldt, og man bliver mødt med smil og venlighed.” siger Gulsum Akkaya, mor til Ibrahim, som går i børneinstitutionen Nova i Greve Nord.

Hun og andre forældre med flygtninge- og indvandrerbaggrund har de seneste år mærket, at medarbejderne har satset ekstra hårdt på at få et godt samarbejde med dem. Nu bærer arbejdet frugt. Både personale og forældre oplever, at de har tillid til hinanden, fortæller institutionsleder Aase H. Mathiesen.

”Forældrene tror på, at vi vil familien det godt. De tør fortælle personalet, når de oplever udfordringer eller bekymringer i forhold til deres børn,” siger Aase H. Mathiesen.

Baggrunden for indsatsen var, at flere forældre var usikre på, hvordan de kunne samarbejde med medarbejdere og andre forældre.

Gulsum Akkaya fremhæver, at Nova blandt andet har arrangeret forskellige møder, så forældrene bedre forstår deres egen forældrerolle og samfundet omkring dem.

”For eksempel inviterede de politikere til at komme i Nova, så vi fik mulighed for at stille spørgsmål til dem, mens pædagogerne passede vores børn,” fortæller hun.

Novas satsning på bedre samarbejde og mere tillid er en del at et fireårigt projekt om at styrke forældresamarbejdet og involvere forældrene mere i Novas tilbud og aktiviteter. Pengene til indsatsen kommer fra regeringens ghettostrategi i 2011.

Projektet har især arbejdet for at styrke kommunikationen med forældrene, styrke forældrerollen og skabe netværk og deltagelse blandt forældrene.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.