Alleen til den smukke hvidkalkede hovedbygning og istandsatte tidligere rideskole på Karlslunde Landevej, trækker tråde til en svunden tid – men tag ikke fejl, der er tale om et topmoderne og meget populært anlæg for hesteelskere, som kommer til fra nær og fjern.

Den tidligere fæstegård, Karlslundegaarden, tilhørte indtil 1801 Gjeddesdal Gods, hvor den blev købt til selveje af sognefoged Peter Hansen. Den ligger stadig, hvor den lå, smækmidt i landzonen ved Karlslunde Landsby, men er i dag en topmoderne virksomhed.

På Karlslundegaarden, hvor mange hesteentusiaster har skridtet deres første hestesko, har man de seneste år lagt kræfter, tankevirksomhed og mange ressourcer i at opgradere og istandsætte de flotte haller og ridebaner, som i dag har en standard, der er attraktiv for rigtig mange og som betyder, at Karlslundegaarden nu, i endnu højere grad, er aktuel i forhold til afholdelse af store ridestævner.

Iført passende fodtøj af den muddertætte slags, har borgmester Pernille Beckmann og kommunaldirektør Claus Thykjær, besøgt Karlslundegaarden, hvor ejer og adm. direktør, Gitte Schoubye Johansen – der overtog gården for et par år tilbage – og samarbejdspartneren Søren Pram Nielsen, viste rundt på dele af det store anlæg, som alt i alt favner 11 hektar.

Imponerende standard

Karlslundegaarden er ikke rideskole som førhen, men har 53 heste opstaldet. Det var en pigedrøm, der gik opfyldelse for Gitte Schoubye Johansen, da hun fik mulighed for at købe gården i 2018. Siden har hun og partneren haft travlt med istandsættelserne og nytænkningen, som bl.a. har betydet en væsentlig opgradering af to store ridehaller, som i dag er isoleret med brandhæmmende og støjdæmpende materiale, som tilmed har den positive effekt, at der er mindre koldt om vinteren og køligere om sommeren.

–Vi har sat mange ting i gang og det tager tid at indhente tilladelser og den slags, siger Søren Pram Nielsen og fortsætter: Men vi er kommet langt på flere fronter, og er optaget af nye indsatser.

Gitte Schoubye Johansen fortæller, at også hovedbygningen snart er indflytningsklar, og at det skal blive rart at kunne rykke ind i huset oven på den langvarige og gennemgribende renovering, fra gulv til loft.

I øjeblikket er de desuden i fuld gang med færdiggørelsen af den store ’madsal’, som med panoramalignende vinduespartier, får vue til de smukke ridebaner og hvor besøgende, personale og stævnedeltagere vil kunne få lidt at stå imod med, når den står klar senere på året.

Det er imponerende flot istandsat og cafeen vil utvivlsomt blive et nyt lokalt samlingssted. Som byens borgmester er jeg optaget af, at vi som erhvervskommune gør det attraktivt for virksomheder at etablere sig her i kommunen, men jo også, at vi er gode til at fremhæve de mange dygtige virksomheder, der gør en stor indsats for at leve op til og – som her på Karlslundegaarden – gør mere, end der forlanges, ikke mindst på miljøfronten, siger borgmester Pernille Beckmann.

Ambitiøse og innovative miljøprojekter

På Karlslundegaarden arbejdes der aktivt og innovativt med nye løsninger af store udfordringer, som måske kan føre til nye indtjeningsveje. Det gælder bl.a. afbrænding af hestemøg, som kan anvendes til biobrændsel – eller som måske kan presses til briketter og sælges. Det undersøges desuden i øjeblikket, om det lokale biogasanlæg kunne være en mulig aftager, fortæller direktøren og partneren Søren Pram Nielsen, der sammen står for den praktiske planlægning af flere projekter med miljøfokus, der enten allerede er gennemført, undervejs, eller i støbeskeen.

Godt naboskab

Skellet til naboerne i Karlslunde By har ikke altid været så godt som det er i dag. Det skyldtes de enorme mængder støv, som ridebanerne tidligere affødte. Men gode naboer gør man sig fortjent til og introduktionen af de nye ridebaner, som vandirigeres nedefra og som består af flere lag med bl.a. fibergræs, har sat en stopper for støvede dage i kvarteret og begejstret naboerne.

Mine forældre etablerede i sin tid en vaskehal, og det er i virkeligheden den, som bl.a. er vores inspirationskilde i forhold til miljøhensyn og ressourcestyring, fortæller Gitte Schoubye Johansen.

Overtager paneltjans

Gitte Schoubye Johansen takkede uden tøven ja til spørgsmålet om hun vil overtage en pludseligt opstået ledig plads i Iværksætterpanelet, der skulle udpege vinderen af Greve Iværksætterpris 2020. Derfor har hun netop været med til at pege på de nominerede og vinderen prisen, som uddeles sammen med fire andre inden for Erhverv, Miljø, Uddannelse og CSR til Greve Business Awards. De nominerede offentliggøres senere på året.

Rundvisningen fik en ende, og der blev budt på kaffe og morgenbrød, i den næsten færdige cafe, sammen med Søren Pram Nielsen og hustruen Pernille Winzentsen, Gitte Schoubye Johansen og dennes forældre, Jens og Kirsten Johansen, der tidligere drev og ejede JJ Maskinudlejning A/S, og kiggede forbi i anledning af virksomhedsbesøget. Det blev til en god snak om opvækst, udviklingsdrømme og fremtiden.

Kilde: ErhvervsCentret Greve

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.