Lærere fra fire af Greves skoler samt repræsentanter fra virksomhederne Djuva, LEMAN og Ishøj Mekaniske mødtes onsdag den 25. september til ”matchmøde” i ErhvervsCentret Greve.

Virksomheder og skoler i Greve er gået sammen om at sætte virksomhedsdrift på skoleskemaet, og vil illustrere de uddannelsesmæssige, pragmatiske og ofte også monetære fordele ved at vælge en erhvervsuddannelse, som fører til interessante og udfordrende erhvervsuddannelser og senere hen jobs.

Virksomheder og skoler samarbejder i Greve

Lærere fra fire af Greves skoler samt repræsentanter fra virksomhederne Djuva, LEMAN og Ishøj Mekaniske mødtes onsdag den 25. september til ”matchmøde” i ErhvervsCentret Greve.

På mødet blev der talt om mulige undervisningsforløb med afsæt i virksomhedernes opgaver, branche, jobfunktioner m.m. Formålet med koblingen mellem Greves folkeskoler og lokale erhvervsaktører er både at få mere praksis ind i undervisningen og samtidig øge elevernes kendskab til virksomheder i Greve og de job- og uddannelsesmuligheder, der ligger lige rundt om hjørnet.

Der er allerede flere gode erfaringer. Fx havde Krogårdskolen sidste år et samarbejde med Djuva om produktdesign, Mosedeskolen har i flere år tilbudt valgfag om innovation og entreprenørskab og Strandskolen har tilbudt et forløb med VisitGreve og Greve Museum.

Ambitionen er skabe en systematik, hvor alle kommunens 6. eller 7. klasser møder virksomheder og virkelige problemstillinger. I 8. og 9. klasse står uddannelsesvejlederne for brobygning til ungdomsuddannelser, praktikforløb og individuel vejledning til uddannelse og job for elever på alle skoler.

For virksomhederne handler det om at få vækket elevernes interesse for en given branche og om fremtidige rekrutteringsmuligheder, men der er også en vilje til at være med, til at Greves folkeskoleelever bliver præsenteret for en anden måde at lære på.

Samarbejdet mellem en klasse og en virksomhed kan foregå på mange forskellige måder. Det kan være lige fra, at virksomheden blot præsenterer en konkret problemstilling fra deres dagligdag, som må anvendes som case i klassens arbejde – til at de deltager som mentorer i et undervisningsforløb og overværer elevernes præsentationer af et projekt. Mulighederne er mange, opgaven er at finde virksomheder, der ønsker at prioritere at afsætte tid til samarbejdet og herefter skabe de rigtige matches mellem med skoler/klasser.

Vær med til at ’tvinge’ virksomhedsdrift på skoleskemaet

Har du lyst til at bidrage med en case eller engagerer dig og din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Gry Dose Jarmer i Center for Dagtilbud og Skoler på Greve Rådhus.

Kilde: ErhvervsCentret i Greve

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.